Velkommen......

du har nettopp ankommet familien Anderson sin hjemmeside!

Hjemmesidesnekkeren er nybegynner med dårlig verktøy, så du må vise overbærenhet!


Her er hele banden samlet på Marianne sin konfirmasjonsdag den 13. mai 1999.

Her er Tore Anderson - den førstefødte. Han såg dagens lys den 2. januar 1983. Etter VK1, IKT Driftsfag på Romsdal Videregående Skole i Molde, jobber han nå som lærling i Linpro AS i Oslo. Han bor i Bergsliensgate 9A, der han deler leilighet med Audun Hove. Interessene er blant andre data, musikk, fotball, bil og damer............ nevnt i uprioritert rekkefølge.

Tore har e-postadresse: tore@fud.no og hjemmeside www.toreanderson.no

Dette er Marianne Anderson med sitt yngste søskenbarn, Sindre Stokke Hafsås på fanget. Hun er født den 6. oktober i 1984. Etter tre år på musikk, dans og drama-linjen på Molde Videregående Skole, går hun nå på Toneheim Folkehøgskole i Hamar ( www.toneheim.fhs.no ). Innimellom jobber hun på Bakketun. Interessene hennes er sang og musikk, tegning og forming. I tillegg er Kjetil Gjelstenli fra Gossen svært interessant…….

Marianne har e-postadresse: anderson_marianne@hotmail.com

Og her er Marit Anderson. Hun er født den 26. oktober 1987, og går nå i 1M (musik, dans og drama) på Molde Videregående skole. Marit er familiens lille kjøkkenskriver, som på gode dager kan diske opp med ferdig middag til de gamle kommer heim fra jobb. Hun liker musikk, dyr og musikere, noe som har resultert i nyinnkjøpt bassgitar og flittig øving!

Marit har e-postadresse:

tuxy_ma@hotmail.com

Husets herskerinne heter Hildegunn Anderson, og er født den 8. juni 1959 på Stårheim i Eid kommune i Nordfjord. Pikenavnet hennes er Hafsås. Etter artium fra Firda Gymnas på Sandane i 1979, tok hun sykepleierutdanning ved Høgskolen i Molde. Hun arbeider nå full stilling som sykepleier i heimesykepleien i Vestnes Kommune, så sant ryggen tillater det....... Sang i Tomrefjord Songlag er fritidssyssel, i tillegg til videreutdanning i nevrologisk sykepleie.

E-postadressen er: hildegunn@fud.no

Gamlefar selv - Hallgeir Anderson - kom til verden den 28. september 1957. Også han har sin artium fra Firda (1977), der han gikk økonomisk linje. Etter et år i kongens klær i Vatneleiren ved Sandnes og Rustadleiren på Bardufoss (kontingent 3/77), fikk han jobb i det som dengang hette Vestnes Sparebank. Banken har siden den gang skiftet navn til Sparebanken Møre, og hans siste arbeidsdag der var mandag 16. desember 2002. Fra 6.1.03 er Aker Langsten AS ( www.langsten.no )ny arbeidsgiver. På fritiden er familie og venner viktig, en tur ut i naturen eller på treningsstudio gjør godt for en gammel skrott, foreningsliv, slekts"forskning" mm. er også interesser som konkurrerer om tiden.  Vi har også tre, fire gamle biler som titt og ofte trenger en ny del både hist og her, og i og med at vi bor på et småbruk, så har vi en ganske stor bygningsmasse som også krever sitt. Denne høsten er fokusert på installasjon av varmepumpeanlegg basert på bergvarme. I det store og hele - det er sjelden problem å få tiden til å gå!

E-post: hallgeir@fud.no